Medlyt

Medlyt funktionen er lavet til at give administrator mulighed for at lytte med agenternes samtaler i real-time. Den kan anvendes i alle browser som supporterer "WebRTC". Hvis din browser ikke understøtter WebRTC, så får du besked om dette inde under Kontakt. Der står så  “Sorry. Your browser doesn’t support WebRTC” og HeroPhopne afkrysningsfeltet er deaktiveret. 

Nu, hvor denne artikel er skrevet er det fleste browser som understøtter WebRTC. Dette gælder også fleste browser på mobile enheder som Android, tablets og iPhone. Dette giver dig muligheden for at bevæge dig rundt i lokalet og lytte til samtaler, og giver muligheder for at coache agenterne lige efter deres samtale er afsluttet.
Hvis Medlyt er atkvieret på din Organisation, finder du den under "Indblik".
Når du åbner den op så finder du liste over dine agenter i venstre side af skærmen. Listen er delt ned i Connected, Online, og Offline.  
  • Connected:   Connected to the agent line 
  • Online:            Logged on to Hero Outbound but not connected to the agent line 
  • Offline:           Not logged on to Hero Outbound 
Du kan også se til højre for agentens navn en farvet prik. Den indikerer om agenten:
  • Ringer op - Lysegrøn
  • Forbundet - Grøn
  • Frakoblet (efterbehandler) - Mørkegrøn

Still need help? Contact Us Contact Us