Triggers DK

En Trigger udfører en bestemt handling automatisk, baseret på begivenheder på emnet. For eksempel:  Emnet modtager automatisk en e-mail konfirmation når det er blevet lukket som "Success".Triggers er et ekstremt alsidigt værktøj, og i denne artikel lærer du om de 3 forskellige triggere: 

 • Automatisk E-mail/SMS afsendelse 
 • Automatisk cloning af emner
 • http trigger

Nu opretter vi en ny trigger.  

Til at begynde med skal du have en klar plan over hvad din trigger skal udføre.

Fra Kampagneoversigten - vælg din kampagne og tryk på rediger kampagne.
Her kan du finde i din menu 'Triggers'.
Tryk på Triggers og så 'Tilføj'.

Automatisk sende e-mail
Nu skal du give dine nye Trigger et unikt navn
I dette eksempel vil jeg sende et konfirmations E-mail automatisk til kunden når det er lukket som "Success".
Jeg begynder med at vælge Trigger-detaljer. Emne frigivelsestype har jeg sat til "Lukke emnet efter opkaldsaktivitet". Derefter vælger jeg hvilke Emne-status emnet skal have for at triggeren sættes i gang, i mit tilfælde er det "Brugerafsluttet".
Nu er der en valgmulighed tilføjet, hvilken slags lukning, i mit tilfælde vælger jeg "Success".

Eventuelt kan jeg bruge nogle betingelser, der skal udfyldes før triggeren kan udføre handlingen. Dette kan f.eks. Være et afkrydsningsfelt mærket "Emne accepterer e-mails", som skal kontrolleres for den e-mail, der skal sendes.

Nu kan vi oprette den handling som skal udføres. 

Hvis nogen i Organisationen har lavet en Handling før, så kan de findes id DropDown menuen "Handling". Så kan du vælge den handling som passer dig og redigere den.
Nu går vi ud fra at dette er den første gang en handling er lavet i din Organisation og at denne dropdown er tom, ud over "Opret ny handling...". 
Den vælger jeg og giver min handling et unikt "Handlingsnavn". Derefter trykker jeg på “Send E-mail”. Nu ændrer grænsefladen sig så du nu kan lave indstillingerne til at konfigurere e-mail.

I feltet "Til" vil jeg flette emnets e-mail adresse ind, derfor har jeg her skrevet den standard syntax til at flette fra stamdata. I min kampagneskabelon har jeg et data felt som hedder e-mail, derfor skriver jeg “{lead:e-mail}” i dette felt.

Nu kan jeg vælge hvilken e-mail skabelon jeg vil bruge til denne afsendelse. Hvis dette var en kampagne hvor agenter booker kalender aftaler, så ville jeg sætte hak i "Vedhæft mødeinvitation". Dette gør at der automatisk vedhæftes en ICS-fil som tilføjer aftalen i modtagerens kalender, så længe de har kalender med den e-mail adresse.

Når du er klar, tryk på Tilføj. På Trigger siden sikre at triggeren er atkiv og  tryk derefter Gem.

Din trigger er nu klar til at automatisk sende e-mail ud til de kunder som er lukket som Success. 

Klone emner

Nu fortsætter vi til det næste eksempel. Til at begynde med så er proceduren den samme. Dvs. du vælger hvilken trigger detalje skal udløse handlingen. I stad for at trykke på Send E-mail, så trykker du på "Clone Lead".  Du kan se grænsefladen ændre sig for de relevante indstillingsmuligheder kommer frem.

 1. Først vælger du den kampagne du vil klone emnet til.
  ***VIGTIGT***
  Den kampagne du kloner til skal være bygget på den samme kampagne skabelon som den kampagne du kloner fra. Ellers er det muligt at feltnavnene ikke matcher og handlingen fejler!
 2. Vælg hvilken Status det klonede emne skal have.
 3. Sæt prioritet på det klonende emne. Hvis du ikke vælger noget, så er de standard set til prioritet 10.
 4. Vælg om du vil have emne log med over til den anden kampagne.
 5. Vælg hvem er ejeren af det klonede emnet
 6. Sæt op dublet søgnings indstillinger til det klonede emne.
 7. Vælg hvilken slags genopkaldstype det klonede emne skal have.
 8. Hvornår skal dette Genkald finde stad.
 9. Tryk "Gem" og du er næsten der.
HTTP trigger

Til at begynde med følger du den samme procedure som du har gjort ind til videre.

Men når du skal til at vælge Handlingstype vælger du "Lav en HTTP request"

Derefter vælger du en Metode, Post eller Get afhængig af hvad du vil med data

Næst udfylder du:

 • URL-skabelon
 • Header
 • Indholdsskabelon

Disse modtager du fra din leverandør:

Tryk på Tilføj og Gem og din trigger er klar

Mere informationer om HTTP trigger

Still need help? Contact Us Contact Us