Rapport kolonnernes definitioner

Rapporterne kan bygges op ud fra 5 forskellige data kilder. De forskellige data kilder vises i kolonne titlerne (Hvilket man kan vælge under ”Kolonner”)


1: Emne (Afsluttet dato) – Status/resultat på emner både under og uden for opkald, baseret på Afsluttet dato. Disse felter kan f.eks. bruges til at lave en rapport der viser hvor mange emner der er afsluttet i denne måned og med hvilken status.

2: Emne (Planlagt Opkalds tidspunkt) - Status/resultat på emner både under og uden for opkald, baseret på det Planlagt opkalds tidspunkt. Disse felter kan f.eks. bruges til at lave en rapport der viser hvor mange emner der har planlagt opkalds tidspunkt de kommende uger (Pipeline)

3:Emne (Upload dato) – Status/resultat på emner både under og uden for opkald, baseret på emnets upload dato. Disse felter kan f.eks. Bruges til at se status på emner uploadet pr. Uge.

4:Opkald – Aktiviteter, som er foretaget under opkald. Ændringer på emner foretaget uden for opkald – eksempelvis hvis emnet ringer retur, og brugeren indtaster en redigering uden for opkald - indgår ikke i data kolonner for opkald.

5: SUM ”Feltnavn (Evt. kombineret med emne resultat)” – Summen af indtastet feltværdier, forudsat at feltdata typen er enten ”Heltal” eller ”Decimaltal”.
Felter af data typerne Omsætning, Profit , Provision og Point kan hver rapporteres i en enkelt kolonne i rapporter, uanset hvad de egentlige feltnavne er. Dvs. Hvis et emne indeholder flere felter af data typen Omsætning, kan de inkluderes i én kolonne i rapporter.


Se den fulde oversigt over hvordan rapporternes kolonner defineres og udregnes her:

Emne (Afsluttet dato) - Afmeldt 
Antal emner afsluttet som ”Afmeldt", i henhold til afsluttet dato

Emne (Afsluttet dato) - Alle afsluttet 
Antal emner afsluttet alle resultater, i henhold til afsluttet dato (Bliver ikke summeret op på team niv.)

Emne (Afsluttet dato) - Bruger afsluttet 
Antal emner bruger afsluttet, i henhold til afsluttet dato

Emne (Afsluttet dato) - Efterladt 
Antal emner afsluttet som "Efterladt", i henhold til afsluttet dato

Emne (Afsluttet dato) - Ikke Interesseret 
Antal emner afsluttet som ”Ikke interesseret", i henhold til afsluttet dato

Emne (Afsluttet dato) - Ikke Interesseret % af (Succes + Ikke interesseret) 
Procent af emner, der er afsluttet med "Ikke interesseret” forhold til antallet af (Succes + Ikke interesseret), i henhold til afsluttet dato

Emne (Afsluttet dato) - Ikke interesseret % af bruger afsluttet 
Procent af emner, der er afsluttet med "Ikke interesseret” i forhold til antallet af alle bruger afsluttet, i henhold til afsluttet dato

Emne (Afsluttet dato) - Max. Kontakt forsøg 
Antal emner afsluttet som ”Max. kontakt forsøg", i henhold til afsluttet dato

Emne (Afsluttet dato) - Succes 
Antal emner afsluttet som ”Succes", i henhold til afsluttet dato

Emne (Afsluttet dato) - Succes % af (Succes + Ikke interesseret) 
Procent af emner, der er afsluttet med "Succes ”i forhold til antallet af (Succes + Ikke interesseret), i henhold til afsluttet dato

Emne (Afsluttet dato) - Succes % af bruger afsluttet 
Procent af emner, der er afsluttet med "Succes” i forhold til antallet af alle bruger afsluttet, i henhold til afsluttet dato

Emne (Afsluttet dato) - Succes + Ikke interesseret 
Antal emner afsluttet som ”Succes" + "Ikke interesseret", i henhold til afsluttet dato

Emne (Afsluttet dato) - Udløbet 
Antal emner afsluttet som ”Udløbet", i henhold til afsluttet dato

Emne (Afsluttet dato) - Ugyldigt
Antal emner afsluttet som ”Ugyldigt", i henhold til afsluttet dato

Emne (Afsluttet dato) - Ugyldigt % 
Procent af emner, der er afsluttet med "Ugyldigt” i forhold til antallet af alle bruger afsluttet, i henhold til afsluttet dato

Emne (Afsluttet dato) - Ugyldigt telefon nr.
Antal emner afsluttet som ”Ugyldigt telefon nr.", i henhold til afsluttet dato

Emne (Afsluttet dato) - Ukvalificeret 
Antal emner afsluttet som ”Ukvalificeret", i henhold til afsluttet dato

Emne (Afsluttet dato) - Ukvalificeret % 
Procent af emner, der er afsluttet med "Ukvalificeret” i forhold til antallet af alle bruger afsluttet, i henhold til afsluttet dato

Emne (Planlagt Opkalds tidspunkt) - Alle genopkald 
Antal emner til genopkald, i henhold til Planlagt opkalds tidspunkt dato

Emne (Planlagt Opkalds tidspunkt) - Alle åbne emner 
Antal emner der er åbne og aktive, i henhold til Planlagt opkalds tidspunkt dato

Emne (Planlagt Opkalds tidspunkt) - Automatisk genopkald 
Antal emner med status "Automatisk genopkald", i henhold til Planlagt opkalds tidspunkt dato

Emne (Planlagt Opkalds tidspunkt) - Fælles genopkald 
Antal emner med status "Fælles genopkald", i henhold til Planlagt opkalds tidspunkt dato

Emne (Planlagt Opkalds tidspunkt) - Låst af bruger 
Antal emner som er låst af anden bruger, i henhold til Planlagt opkalds tidspunkt dato

Emne (Planlagt Opkalds tidspunkt) - Private genopkald 
Antal emner med status "Privat genopkald", i henhold til Planlagt opkalds tidspunkt dato

Emne (Planlagt Opkalds tidspunkt) - Ubehandlet 
Antal emner med status "Ubehandlet", i henhold til Planlagt opkalds tidspunkt dato

Emne (Planlagt Opkalds tidspunkt) - VIP genopkald 
Antal emner med status "VIP genopkald", i henhold til Planlagt opkalds tidspunkt dato

Emne (Upload dato) - Afmeldt 
Antal emner afsluttet som ”Afmeldt", i henhold til upload dato

Emne (Upload dato) - Alle 
Antal emner alle statusser, i henhold til upload dato

Emne (Upload dato) - Alle Afsluttet 
Antal emner afsluttet, i henhold til upload dato

Emne (Upload dato) - Alle genopkald 
Antal emner til genopkald, i henhold til upload dato

Emne (Upload dato) - Bruger afsluttet 
Antal emner bruger afsluttet, i henhold til upload dato

Emne (Upload dato) - Efterladt 
Antal emner afsluttet som "Efterladt", i henhold til upload dato

Emne (Upload dato) - Ikke interesseret
Antal emner afsluttet som "Ikke interesseret", i henhold til upload dato

Emne (Upload dato) - Max. Kontakt forsøg 
Antal emner afsluttet som ”Max. kontakt forsøg", i henhold til upload dato

Emne (Upload dato) - Succes
Antal emner afsluttet som "Succes", i henhold til upload dato

Emne (Upload dato) - Ubehandlet 
Antal emner med status ”Ubehandlet", i henhold til upload dato

Emne (Upload dato) - Ubehandlet + genopkald 
Antal emner med status ”Ubehandlet" eller som er til genopkald, i henhold til upload dato

Emne (Upload dato) - Udløbet 
Antal emner afsluttet som "Udløbet", i henhold til upload dato

Emne (Upload dato) - Ugyldigt 
Antal emner afsluttet som "Ugyldigt", i henhold til upload dato

Emne (Upload dato) - Ugyldigt telefon nr.
Antal emner afsluttet som "Ugyldigt telefon nr.", i henhold til upload dato

Emne (Upload dato) - Uløst 
Antal emner afsluttet som "Uløst", i henhold til upload dato

Emne (Upload dato) – Ukvalificeret
Antal emner afsluttet som "Ukvalificeret", i henhold til upload dato

Opkald - Alternativt telefon nr. 
Antal opkald til "Alternativt telefon nr." indtastet af brugeren

Opkald - Automatiske genopkald 
Antal opkaldsforsøg til emner med status ”Automatisk genopkald”

Opkald - Automatiske Genopkald planlagt 
Antal emner der efter opkald fik status "Automatisk Genopkald"

Opkald - Automatiske Genopkald planlagt % 
Procent af emner der efter opkald fik status "Automatisk Genopkald" i forhold til antallet af kontakter (Ekskl. Telefonsvarer)

Opkald - Bruger afsluttet 
Antal emner der efter opkald blev sat til ”Succes”, ”Ikke interesseret”, ”Ukvalificeret” eller ”Ugyldigt”

Opkald - Bruger afsluttet % 
Procent af emner der efter opkald blev bruger afsluttet, i forhold til antallet af kontakter (Ekskl. Telefonsvarer)

Opkald - Bruger afsluttet pr. online time
Antal emner der efter opkald blev bruger afsluttet pr. time i session (fra der trykkes ”Ring” til sidste opkaldsforsøg afsluttes)

Opkald - Efterbehandlingstid 
Samlet tid brugt på efterbehandling (indtastning af data, status eller resultat) fra en samtale er afsluttet til næste kontaktforsøg

Opkald - Efterladt 
Antal emner der efter opkald fik status ”Efterladt”

Opkald - Efterladt % 
Procent af emner der efter opkald fik status ”Efterladt”, i forhold til antallet af kontakter (Ekskl. Telefonsvarer)

Opkald - Forberedelsestid 
Samlet tid brugt fra der blev klikket ”Ring” til første opkaldsforsøg. Typisk vil funktionen ”Forhåndsvisning” give en længere forberedelsestid.

Opkald - Fælles genopkald 
Antal opkaldsforsøg til emner med status ”Fælles genopkald”

Opkald - Fælles Genopkald planlagt 
Antal emner der efter opkald blev sat til "Fælles genopkald”

Opkald - Fælles Genopkald planlagt % 
Procent af emner der efter opkald fik status ”Fælles genopkald”, i forhold til antallet af kontakter (Ekskl. Telefonsvarer)

Opkald - Gennemsnitligt Samtaletid (Ekskl. telefonsvarer) 
Gennemsnitlig tid brugt på samtaler pr. kontakt

Opkald - Ikke interesseret 
Antal emner der efter opkald blev bruger afsluttet ”ikke interesseret”

Opkald - Ikke interesseret % af (Succes + Ikke interesseret) 
Procent af emner der efter opkald blev bruger afsluttet som ”ikke interesseret” set i forhold til antallet af (Succes + Ikke interesseret)

Opkald - Ikke interesseret % af bruger afsluttet 
Procent af emner der efter opkald blev bruger afsluttet som ”ikke interesseret” set i forhold til antallet af alle bruger afsluttet emner

Opkald - Indgående Kontakter (RCM) 
Antal indgående opkald modtaget via Return Call Manager modulet

Opkald - Opkaldsforsøg
Antal opkaldsforsøg, 1 pr. telefon nr. der er ringet op til inkl. ”Alternativt telefon nr.”

Opkald - Kontakter (Ekskl. telefonsvarer) 
Antal opkald forbundet til emner (ekskl. telefonsvarer)

Opkald - Kontakter (Ekskl. telefonsvarer) % 
Procent af opkald forbundet til emner (eksklusiv telefonsvarer) i forhold til antallet af opkaldsforsøg

Opkald - Kontakter (Inkl. telefonsvarer + RCM kald) 
Antal opkald forbundet til et emner (Inkl. Telefonsvarer + RCM + Alternativt telefon nr.”

Opkald - kontakttid (Inkl. telefonsvarer + RCM) 
Samlet tid forbundet til emner inkl. Emner hvor brugeren har klikket "Telefonsvarer"

Opkald - Privat genopkald 
Antal opkaldsforsøg til emner med status ”Privat genopkald”

Opkald - Private Genopkald planlagt 
Antal emner der efter opkald blev sat til "Privat Genopkald"

Opkald - Private Genopkald planlagt % 
Procent af emner der efter opkald fik status ”Privat genopkald” i forhold til antallet af kontakter (Ekskl. Telefonsvarer)

Opkald - Ringetid/Ventetid 
Samlet tid brugt på at ringe emner op (Power Dialer) / samlet tid brugt på at vente på at modtage emner (Predictive Dialer)

Opkald - Samlet tid brugt på kontakt siden
Forberedelsestid + ringetid/ventetid + kontakttid + efterbehandlingstid

Opkald - Samtaletid (Ekskl. telefonsvarer) 
Samlet samtaletid, ikke medregnet forbundet tid på emner hvor brugeren har klikket "Telefonsvarer"

Opkald - Succes 
Antal emner der efter opkald blev bruger afsluttet ”Succes”

Opkald - Succes % af (Succes + Ikke interesseret) 
Procent af emner der efter opkald blev bruger afsluttet ”Succes” set i forhold til antallet af (Succes + Ikke interesseret)

Opkald - Succes % af bruger afsluttet 
Procent af emner der efter opkald blev bruger afsluttet ”Succes” set i forhold til antallet af alle bruger afsluttet emner

Opkald - Succes + Ikke interesseret 
Antal emner der efter opkald blev bruger afsluttet ”Succes” eller ”Ikke interesseret”

Opkald - Succeser pr. online time
Antal emner der efter opkald blev bruger afsluttet "Succes” pr. time i session (fra der trykkes ”Ring” til sidste opkaldsforsøg afsluttes)

Opkald - Tabt (Predictive Dialer) 
Antal udgående kontakter der er Tabt

Opkald - Tabt (Predictive Dialer) % 
Procent af udgående kontakter der erTabt, i forhold til antallet af udgående kontakter

Opkald - Telefonsvarer 
Antal af forbundene opkald, hvor brugeren har klikket ”Telefonsvarer”

Opkald - Telefonsvarer % 
Procent af forbundene opkald, hvor brugeren har klikket ”Telefonsvarer” i forhold til antallet af udgående forbundene kontakter

Opkald - Ubehandlet 
Antal opkaldsforsøg til emner med status ”Ubehandlet”

Opkald - Udgående kontakter (Inkl. telefonsvarer) 
Antal opkald forbundet til emner (Inkl. Telefonsvarer + Alternativt telefon nr.)

Opkald - Ugyldigt 
Antal emner der efter opkald blev bruger afsluttet ”Ugyldigt”

Opkald - Ugyldigt telefon nr.
Antal emner der efter opkald blev afsluttet som ”Ugyldigt telefon nr.”

Opkald - Ugyldigt telefon nr. %
Procent af emner der efter opkald blev afsluttet ”Ugyldigt telefon nr.”, i forhold til antallet af alle opkaldsforøg

Opkald - Ugyldigt % af bruger afsluttet 
Procent af emner der efter opkald blev bruger afsluttet ”Ugyldigt”, i forhold til antallet af alle bruger afsluttet emner

Opkald - Ukvalificeret 
Antal emner der efter opkald blev bruger afsluttet ”Ukvalificeret”

Opkald - Ukvalificeret % af bruger afsluttet 
Procent af emner der efter opkald blev bruger afsluttet ”Ukvalificeret”, i forhold til antallet af alle bruger afsluttet emner

Opkald - VIP genopkald 
Antal opkaldsforsøg til emner med status ”VIP genopkald”

Opkald - VIP Genopkald planlagt %
Procent af emner der efter opkald fik status ”VIP genopkald” i forhold til antallet af kontakter (Ekskl. Telefonsvarer)

Antal sendte e-mails
Antal e-mails sendt til emner i tidsperioden
Antal sendte SMS
Antal SMS sendt til emner i tidsperioden

Return Call Manager

Indgående opkald - Opkalderen lagde på
Antal opkald hvor emnet har lagt på imens de venter på en ledig agent. Dette tæller alene til Return Call Manager.

Opkalds timeout tæller
Antal opkald hvor emnet er i kø efter en ledig agent, hvor opkaldet ender i den afsluttende voicemail efterfulgt af en afbrydelse af systemet. Dette tæller alene til Return Call Manager.

Still need help? Contact Us Contact Us